Rocket logo

Regulamin

Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy między VISUP™ a Użytkownikiem

 1. Usługodawca oznacza firmę edu-KREACJA Marcin Zadroga, adres do korespondencji: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6332105962, Regon: 242704239. edu-Kreacja Marcin Zadroga jest jedynym właścicielem marki VISUP™.
 2. Usługa oznacza dostęp do aplikacji internetowej działającej w domenie VISUP.pl
 3. Pakiet oznacza płatny (zgodnie z Cennikiem) wariant usługi, dający dostęp do większej liczby funkcji.
 4. Klient oznacza konto przypisane do konkretnego gabinetu.
 5. Dane Klienta to zbiór danych osobowych dotyczących Klienta.
 6. Użytkownik to osoba lub firma, która dokonała rejestracji konta i uzyskała dostęp do Usługi.
 7. Wizyta to czas, który gabinet może zaplanować dla wybranego Klienta.
 8. Newsletter to zaplanowana masowa wysyłka wiadomości e-mail lub sms do wszystkich Klientów powiązanych z kontem Użytykownika.

 1. Usługa jest dostępna nieodpłatnie w podstawowej wersji (tzw. pakiet darmowy).
 2. Pakiet może zostać wykupiony w dowolnym momencie. Dostępne są 3 warianty płatnego pakietu. Pakiet może zostać zmieniony na wyższy w dowolnym momencie.
 3. Opłata za aktywację Pakietu pobierana jest z góry na wybraną liczbę miesięcy.
 4. Przyjmuje się, że miesiąc to 30 dni.
 5. Użytkownik ma prawo do dezaktywacji Pakietu lub przejścia na jego niższą wersję. W takim przypadku opłata uiszczona za poprzednio aktywowany Pakiet nie jest zwracana.
 6. Wiadomości SMS jak i e-mail wliczone w zakres danego pakietu są uzupełniane każdego pierwszego dnia miesiąca.
 7. Dodatkowe SMS i e-mail mogą zostać wykupione w dowolnym momencie.
 8. Połączenie z aplikacją szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta oraz Usługi w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych do aplikacji.
 5. Dane dostępowe do aplikacji nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 6. Wiadomości sms oraz newsletter nie mogą zawierać treści reklamowych produktów i usług oferowanych i świadczonych przez podmioty i osoby trzecie.
 7. Użytkownik korzystający z Pakietu oferującego wysyłanie wiadomości newsletter może wysyłać max. 5 kampanii w miesiącu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania błędów w działaniu aplikacji oraz luk bezpieczeństwa do Usługodawcy.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania poprawnych danych firmy/przedsiębiorstwa.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia danych swoich Klientów, w tym danych osobowych.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych Użytkowników i ich Klientów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw technicznych w świadczeniu Usługi. W takim przypadku, Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania przerw technicznych w godzinach najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki udzielenia dostępu do aplikacji osobom niepowołanym przez Klientów i Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ma prawa do udostępniania jakichkolwiek danych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbierania danych statystycznych z korzystania z Usługi przez Klientów i Użytkowników.

 1. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@visup.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, pozwalające na jego identyfikację oraz opis przedmiotu reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.

E-mail

Wyślij nam e-maila:

bok@visup.pl
Telefon

Zadzwoń do nas:

669-099-397

Podstawowy pakiet za darmo!

Z podstawowego pakietu możesz skorzystać za darmo! Kiedy już przetestujesz nasz system, to zadecydujesz, czy chcesz przejść na wyższy pakiet płatny, czy wystarczy Ci bezpłatny pakiet VISUP™.

Skorzystaj z podstawowego pakietu za darmo